Bất cứ điều gì bạn cần, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Bất kỳ lúc nào.

Liên hệ

Câu hỏi? Góp ý? Cơ hội Hợp tác?

Gửi tin cho chúng tôi

...và chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ.

Có vấn đề với mẫu liên hệ ở trên? Gửi email trực tiếp cho chúng tôi theo địa chỉ zdenek@advertica.com.
Bạn có vấn đề quan trọng cần chia sẻ? Khiếu nại? Vui lòng liên hệ trực tiếp với CEO của chúng tôi theo địa chỉ filip@advertica.com ở bất kỳ ngày nào trong tuần.